Rodzice

Co Mają do Powiedzenia Rodzice

Moje córki spędziły w Polskiej Sobotniej Szkole 10 i 7 lat. Szkoła prowadzona jest wyłącznie przez wspaniałych  wolontariuszy, poświęcających swój prywatny czas za darmo dla naszych dzieci.
Przez wszystkie lata dziewczynki uczyły sie nie tylko mówić, pisać i czytać po polsku, uczyły sie najważniejszego, polskich tradycji, zwyczajów i kultury.
Coroczne obchodzenie Dnia Niepodległości wiązało się zawsze ze wzruszającymi, rodzinnymi rozmowami na temat, dlaczego to Święto jest tak ważne dla nas Polaków. Dzieci znają polskie piosenki, polskie kolędy, wiersze, ważne polskie postaci. Nasza młodsza córka nadal chętnie uczęszcza do szkoły a starsza, już ukończywszy przygotowuje sie do egzaminu GCSE z języka polskiego.
Gdybym zapytała moje córki, czy czują się Polkami, odpowiedziałyby, że zdecydowanie tak. Kochają Polskę.

Rodzic uczennicy

Klasy 6

Obaj moi synowie uczęszczają do polskiej szkoły już od dłuższego czasu. Uwielbiamy Polską szkołę, dlatego, że pozwala moim dzieciom nie tylko rozwijać język Polski, ale również poznawać geografię, historię czy kulturę naszego kraju. Szkoła jest świetnie zarządzana z super gronem pedagogicznym. Pani Dyrektor porusza niebo i ziemię, by zapewnić dzieciom nie tylko edukację na wysokim poziomie, ale również szeroką gamę rozrywek, takich jak zajęcia z tańca czy lekcje karate i wf-u. Jest to miejsce skupiające i łączące lokalna grupę Polaków, dlatego polecam dołączenie do Polskiej sobotniej szkoły w WGC.

Rodzic dzieci

Zerówki i Klasy 2

Zawsze chciałam aby moje dziecko chodziło do polskiej szkoły. Jako mama Polka wychowująca dziecko w dwukulturowej rodzinie, wiedziałam, ze utrzymanie polskości będzie wymagało więcej nakładu pracy, jako że w domu mówimy w dwóch językach. Moje dziecko uwielbia polska szkołę, i w każdą sobotę chętnie wstaje rano, żeby iść do szkoły. Szkoła jest prowadzona z pasją przez naszych wolontariuszy, co przekłada się na ciekawie spędzany czas w szkole, a wiedza zdobywana przez dzieci jest nie tylko umiejętnością mówienia po polsku, ale przede wszystkim jest szansą na rozwój ich osobowości, budowania świadomości swoich korzeni i znalezienia swojego miejsca w różnokulturowym świecie.

Rodzic uczennicy

Klasy 2

Opłaty

Czesne należy wpłacić nie później niż dwa tygodnie od rozpoczęcia roku szkolnego lub rozpoczęcia nauki przez dziecko, jeśli dziecko rozpoczyna naukę w trakcie roku szkolnego.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. W tym celu należy skontaktować się ze skarbnikiem szkolnym.

Czesne płatne jest za rok z góry. W roku szkolnym 2023/24 wynosi:

1 dziecko £225
2 dzieci £345
3 i więcej dzieci £390

 

Opłaty

Czesne należy wpłacić nie później niż dwa tygodnie od rozpoczęcia roku szkolnego lub rozpoczęcia nauki przez dziecko, jeśli dziecko rozpoczyna naukę w trakcie roku szkolnego.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. W tym celu należy skontaktować się ze skarbnikiem szkolnym.

Przelewy prosimy kierować na konto:
Barclays Bank
PSS J. PRZYBORA
Sort code: 20-92-54
Nr. konta: 53128237
Jako tytuł wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Czesne płatne jest za rok z góry. W roku szkolnym 2023/24 wynosi:

1 dziecko £210
2 dzieci £315
3 i więcej dzieci £375

 

Przelewy prosimy kierować na konto:
Barclays Bank
PSS J. PRZYBORA
Sort code: 20-92-54
Nr. konta: 53128237
Jako tytuł wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

 

PYTANIA (FAQs)

 

Jak mogę zapisać dziecko do szkoły?

Rekrutacja na nowy rok szkolny jest ogłaszana w kwietniu. Formularz rekrutacyjny będzie dostępny na stronie internetowej do wypełnienia od 1 do 31 maja. Dodatkowo, szkoła organizuje Dni Otwarte, o czym informujemy na szkolnym profilu na Facebooku oraz na grupach klasowych.

Czy jest to Szkoła Sobotnia?

Tak, to jest Sobotnia Szkoła uzupełniająca języka polskiego, zawierająca także elementy historii, geografii i kultury polskiej. Rok szkolny trwać będzie od września do końca czerwca.

Na jakich zasadach działa polska szkoła?

Nasza szkoła działa jako organizacja non-profit. Formalnie jesteśmy „niezrzeszonym stowarzyszeniem”, jednak podlegamy takim samym zasadom, jak inne organizacje non-profit, należąc do struktur charytatywnych. Wszyscy pracownicy są wolontariuszami w naszej szkole.

W jakich godzinach odbywają się zajęcia szkolne?

Kalendarz zajęć szkolnych jest ogłaszany na początku roku szkolnego i zazwyczaj odbywają się one we wszystkie soboty, z wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz sobót w trakcie ferii szkolnych. Zajęcia rozpoczynają się o 8:50 i kończą o 11:50.

Kto może zostać uczniem szkoły?

Uczniami Polskiej Szkoły mogą być wszyscy, którzy pragną uczyć się języka polskiego, niezależnie od płci, rasy, przekonań politycznych i religijnych.

Od jakiego wieku można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko musi mieć ukończone 4 lata, aby być przyjętym do szkoły.

Jak Szkoła zapewnia bezpieczeństwo dla swoich uczniów?

Szkoła stosuje procedury bezpieczeństwa, zgodne z angielskimi standardami szkolnymi. Posiadamy zabezpieczenia takie jak Safeguarding, DBS, First Aid oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Każdy nauczyciel jest poddawany sprawdzaniu kartoteki karnej (DBS), a w szkole obecne są co najmniej dwie osoby posiadające aktualny kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Ochrona dzieci jest fundamentalna i szczegółowo opisana w dokumencie prawnym – Safeguarding, dostępnym na stronie internetowej szkoły. Wszystkie te dokumenty i umiejętności są niezbędne dla osób pracujących z dziećmi w naszej placówce szkolnej.

Czy dzieci korzystają z podręczników i przyborów szkolnych i kto je zakupuje?
Szkoła operuje na podstawie programowej Macierzy dla Szkół Polonijnych. Korzystamy z podręczników które są specjalnie redagowane dla dzieci uczących się w szkołach za granicą. My jako szkoła wybieramy poszczególne podręczniki podczas spotkania grona pedagogicznego. Rodzice są zobowiązani do uiszczenia opłaty w celu nabycia książek. Przybory szkolne i materiały edukacyjne są zapewniane przez szkołę.
W jakiej formie będzie można dokonywać opłaty za Szkołę?

Wszystkie płatności na rzecz Szkoły będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem przelewów bankowych. Uznajemy to za bardzo bezpieczną i godną zaufania formę płatności. Konto szkolne zostało założone w Barclays Bank.