Co nowego

Spis Powszechny

Powszechny spis ludności w Anglii i Walii

Co 10 lat, w wielu krajach, także Wielkiej Brytanii odbywa się powszechny spis ludności. Pomaga on w podejmowaniu decyzji dotyczących kwestii istotnych dla wszystkich członków społeczności lokalnych. Wypełnienie kwestionariusza spisu jest ważne, ponieważ umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących społeczeństwa. Udział w spisie jest wymogiem prawnym. Dane uzyskane podczas powszechnego spisu ludności pomogą w podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania usług publicznych na danym obszarze. Niezależnie od tego, czy planowane są nowe szkoły, przychodnie lekarskie, czy ścieżki rowerowe, udzielone informacje wpływają na życie wszystkich mieszkańców Anglii i Walii. No właśnie, czym jest i jakie są specyficzne aspekty spisy powszechnego?

Powszechny spis ludności jest badaniem statystycznym przeprowadzanym co 10 lat w celu uzyskania informacji na temat wszystkich osób i gospodarstw domowych w Anglii i Walii. Informacje uzyskiwane w ramach spisu wykorzystywane są przez różne organizacje, od władz lokalnych po organizacje charytatywne, do planowania i finansowania niezbędnych usług w zakresie transportu, szkolnictwa i ochrony zdrowia. Bez powszechnego spisu ludności byłoby to znacznie trudniejsze.

Kiedy w tym roku będzie miał miejsce powszechny spis ludności?

Dniem powszechnego spisu ludności jest niedziela, 21 marca 2021 – kwestionariusz można jednak wypełnić tuż po otrzymaniu kodu dostępu pocztą. Odpowiedzi powinny dotyczyć osób, które będą mieszkać w danym gospodarstwie domowym tego dnia – nawet jeśli kwestionariusz wypełniany jest przed datą spisu. Jeśli do tego dnia sytuacja danego gospodarstwa domowego ulegnie zmianie, można o tym poinformować Office for National Statistics (Krajowy Urząd Statystyczny - ONS)

Czy muszę wziąć udział w spisie?

Osoby mieszkające w Anglii i Walii muszą wypełnić kwestionariusz spisu ludności. Dane uzyskane podczas powszechnego spisu ludności pomagają w planowaniu wydawania funduszy publicznych. Poświęcenie przez każdą osobę około 10 minut na wypełnienie kwestionariusza spisu zapewni społeczności lokalnej uzyskanie usług potrzebnych zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

Czy rząd wykorzysta udzielone przeze mnie informacje, aby mnie zidentyfikować?

Nie. Powszechny spis ludności w Anglii i Walii prowadzony jest przez ONS. Informacje uzyskane podczas powszechnego spisu ludności publikowane są wyłącznie anonimowo. Udostępnianie osobistych informacji uzyskanych podczas spisu ludności jest przestępstwem. Wszystkie udzielone informacje są chronione.

Jak powszechny spis ludności może mi pomóc?

Powszechny spis ludności pomaga nam wszystkim. Raz na dziesięć lat zapewnia każdej osobie możliwość wypowiedzenia się i pomaga w kształtowaniu przyszłości obszaru lokalnego.

Co zrobić, jeśli nie identyfikuję się z opcjami podanymi w kwestionariuszu spisu?

Pytania zawarte w kwestionariuszu spisu dotyczą grupy etnicznej, płci i orientacji seksualnej, wyznania oraz narodowości. Sposób udzielenia odpowiedzi zależy od respondenta. Odpowiedzi powinny go jak najlepiej reprezentować.

Czy udzielone przez mnie informacje mogą wpłynąć na otrzymywane przeze mnie zasiłki lub mój status imigracyjny?

Nie. Informacje udzielone podczas powszechnego spisu ludności nie mogą być wykorzystywane podczas podejmowania decyzji dotyczących zasiłków, wniosków o przyznanie prawa stałego pobytu, statusu imigracyjnego ani podatków. ONS działa niezależnie od rządu. Oznacza to, że urzędnicy zajmujący się płatnościami oraz świadczeniami nie mają wglądu w informacje udzielone podczas powszechnego spisu ludności.

Co zrobić, jeśli nie mogę wypełnić kwestionariusza w Internecie?

ONS zdaje sobie sprawę, że dla niektórych osób wypełnienie kwestionariusza może być trudne, dlatego przygotowane zostały liczne formy pomocy. Wypełnienie kwestionariusza zostanie ułatwione w zależności od potrzeb. Usługi obejmują:

• wskazówki i pomoc w wielu językach i formatach

 • pomoc przez telefon, czat internetowy oraz media społecznościowe

• drukowaną wersję kwestionariusza, jeśli jest preferowana

• przystępną formę wskazówek dotyczących kwestionariusza spisu, na przykład alfabetem Braille’a

Dlaczego w kwestionariuszu spisu znajdują się pytania dotyczące mojej płci oraz orientacji seksualnej?

Po raz pierwszy w kwestionariuszu umieszczono pytania dotyczące płci i orientacji seksualnej, które zostały oznaczone jako dobrowolne. Mają one na celu uzyskanie dokładniejszych informacji dotyczących populacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz trans-płciowych. Organizacje będą mogły dzięki temu walczyć z nierównością, z jaką przychodzi mierzyć się tym grupom w razie konieczności uzyskania dostępu do usług. Pytania te będą zadawane wyłącznie osobom, które ukończyły 16. rok życia. Osoby, dla których podanie swojej tożsamości płciowej na kwestionariuszu wspólnym z pozostałymi domownikami będzie krępujące, mogą poprosić o indywidualny kwestionariusz spisu i wypełnić go oddzielnie

Czy mogę pomóc znajomym i członkom rodziny w wypełnieniu kwestionariusza spisu?

Kwestionariusze zostały opracowane najprościej jak to możliwe. Jeśli znajomy lub członek rodziny potrzebuje pomocy, można im jej udzielić, w miarę możliwości. Zawsze należy najpierw wypełnić swój kwestionariusz spisu. Można również poprosić o pomoc dla siebie lub dla innej osoby.

 

Michał Siewniak

Luty 2021