Dokumenty i opłaty

Opłaty

Czesne płatne jest za rok z góry. W roku szkolnym 2020/21 wynosi:

1 dziecko -   £210  (£180 +  £30 depozyt)

2 dzieci -     £310   ( £280 + £30 depozyt)

3 dzieci -      £380   ( £350 +  £30 depozyt)

4 dzieci -      £430   ( £400 + £30 depozyt)

Czesne należy wpłacić nie później niż dwa tygodnie od rozpoczęcia roku szkolnego lub  rozpoczęcia nauki przez dziecko, jeśli dziecko rozpoczyna naukę w trakcie roku szkolnego.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. W tym celu należy skontaktować się ze skarbnikiem szkolnym.

Opłata za dyżury (depozyt) w wysokości  £30  jest obecnie dodana do czesnego.

Przelewy prosimy kierować na konto:

Barclays Bank
PSS J. PRZYBORA
Sort code: 209254
Nr. konta: 53128237

Jako tytuł wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.