Co nowego

Tydzień Parlamentu

9 pażdziernika 2019 Polska Sobotnia Szkoła w Welwyn Garden City miała okazje wysłuchać ciekawej prezentacji związanej z Tygodniem Angielskiego Parlamentu.

Około 30 dzieci, 10 rodziców i nauczycieli miało okazję zapoznać się z historią Parlamentu i jego rola w dzisiejszym społeczeństwie. Nasza sesja obejmowała szereg ważnych tematów:

• Rolę posłów w brytyjskim Parlamencie,
• Role Monarchy, Królowej Elżbiety II
• Funkcje i obowiązki Izby Gmin,
• Funkcje i obowiązki Izby Lordów.

Sesje poprowadził Michał Siewniak, który  inicjatywę 'Tygodnia Parlamentu jest zaangażowany od 2013 roku oraz Pani Iwona Pniewska, Dyrektor Szkoły. Dzieci z klas 4,5 i 6, niektórzy rodzice oraz nauczyciele słuchali w pełnym skupieniu ucząc się wielu ciekawych rzeczy np. w brytyjskim Parlamencie jest 650 deputowanych lub że królowa Elżbieta II jest już Monarchą od 67 lat.

Aczkolwiek, najlepsza część Naszej sesji przyszła na koniec! Wszystkie dzieci zostały poproszone o wzięcie udziału w dwóch debatach, z których jedna dotyczyła tego, czy dzieci w Wielkiej Brytanii powinny nosić mundurek szkolny. Publiczność i opinie były dość podzielone, jednak udało nam się przeprowadzić produktywną i dojrzałą debatę. 

Komentarze 'pospotkaniowe' od Naszych rodziców, były fantastyczne a organizatorzy są bardzo zadowoleni, że Polska Sobotnia Szkoła i polska społeczność w Welwyn Garden City miały okazje być częścią tej ekscytującą „podróży demokratycznej”. Miejmy nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy tworzyć świadomość społeczno-polityczna wokół naszych instytucji publicznych i ze będzie ona odgrywać ważną rolę w Naszym życiu.

Co następne? Wizyta w Parlamencie w przyszłym roku?

Iwona Pniewska i Michał Siewniak


English Version:

Around 30 children, 10 parents and teachers had a wonderful opportunity to take part in the 'Parliament Week' initiative and learn (all in Polish!) about the history of the Houses of Parliament and its functions in today’s society. The session, delivered by Michal Siewniak, covered number of other important topics: the role of Members of Parliament (MP’s), Monarch, Houses of Commons or Houses of Lords. All participants understood the composition of the current (or now already former Parliament!) with particular emphasis of MP’s who e.g come from various minority ethic backgrounds or who are disabled. All children now know that there are 650 MP’s in the Parliament or that the Queen Elisabeth II has been the Monarch for 67 years.

Iwona Pniewska, Headteacher of the Polish Saturday School said: "I am really pleased that we were able to host such an important event and I personally particularly our two debates at the end.  All participants were asked whether children in Britain should wear a school uniform. The audience and opinions were quite divided however we managed to have a productive and mature debate. I hope that we will be able to use this experience in the classroom"!

Wiktoria Jurczak from Y.4 added: "I really enjoyed our session and I have learnt a lot of new things about the history of the Parliament. I also now know who is my local MP. 

Michal Siewniak concluded: "I am really pleased that the Polish Saturday School and the Polish community in Welwyn Garden City had a chance to embark on this exciting ‘civic journey’. Let’s hope that creating awareness around our public institutions will continue and will play an important part in our lives".