Formularz aplikacyjny

Żeby dziecko było przyjęte do naszej szkoły musi mieć skończone 4 lata.
Dni Otwarte plalnujemy na przełomie maja/czerwca 2020 r. Wypełnioną aplikację trzeba przynieść wydrukowaną na Dni Otwarte.

Uczeń / Student
Informacje medyczne / Medical information
Szkoła angielska / English school
Kontakt / Contact
Pierwszy kontakt / First contact
Drugi kontakt / Second contact
Tytuł, Nazwisko
Title, Last name
Imię
First name
Telefon
Telephone
Telefon kom.
Mobile
E-mail
E-mail
Adres domowy
Home address

Wysłanie formularza będzie moliwe od 01/05/2022.